Certifieringar

Här samlar vi våra olika certifieringar inom företaget samt våra olika mål med hur vi vill att ELAK AB ska drivas.

Tillsammans med er ska vi ständigt förbättra våra rutiner samt våra olika certifieringar och skaffa eller tillhandahålla gällande krav för varje specifikt certifikat. Där vi inte innehar certifikat skaffar vi oss kunskapen att leverera enligt era krav, eller utbildning för specifikt projekt/ramavtal.

Som beställare kan ni alltid lita på att vi gör vårt bästa för att efterleva våra åtaganden och vårt ansvar. Tillsammans med er vill vi bli bäst.

Diplom och kursintyg


Vid frågor eller funderingar kontakta:

Hakan Dogan

Ägare / Arbetsledare

Tel  018-265 00 01
Mob  070-887 72 75
hakan.dogan@elakab.se