Säkerhet och passagesystem

Vår svagströmsavdelning har mycket hög kompetens inom svagströmsområdet.

Vi projekterar, installerar och driftsätter alla typer av larm, datanät, passagesystem, kameraövervakning med mera. Våra projektledare har specialkompetens inom området. Vi arbetar med öppna produkter så du får den lösning du själv vill ha.

Idag samarbetar vi med diverse aktörer inom branschen där vi kan erbjuda specialkompetens inom passage och PLC (LOGO) produkter.

Vid mer info och förfrågningar vänligen kontakta oss.

Hakan Dogan

Ägare / Arbetsledare

Tel  018-265 00 01
Mob  070-887 72 75
hakan.dogan@elakab.se

Passage och porttelefoni

Inbrottslarm

Brandlarm