Värmekabel

Vi är certifierade på värmekabelsystem från Tyco Thermal Controls och är behöriga att utföra installationer enligt deras normer i Mälardalsregionen.

Vi kan räkna på & utföra allt från frostskydd av tak, hängrännor, stuprör och dagvattensystem till snösmältning av markytor såsom entréer, trappor och körramper.

Hos oss får du en helhetslösning för din BRF alt. fastighet.

Raychem

Frostskydd av hängrännor och stuprör

Is som smälter och fryser igen kan skada tak, hängrännor och stuprör. Tunga istappar kan falla ned och orsaka skador på både människor och egendom. Fastigheten kan skadas genom läckage vid avsmältningen och ibland riskerar man även frostsprängning. Detta är bara några av de problem du kan undvika med vårt smarta GM-2X system. Systemets självreglerande värmekabel ökar automatiskt sin uteffekt i isvatten och minskar den i torr luft.

Därför ska du välja ett frostskyddssystem från Raychem

  • Ett säkert system: kabeln har ett UV-tåligt ytterhölje av modifierad polyolefin som garanterar lång livslängd - även när den utsätts för klimatförhållanden av olika slag.
  • Låga driftskostnader: den självreglerande kabeln anpassar sin effekt efter väderförhållandena och reglerenheten slår bara till systemet vid fukt eller låga temperaturer.
  • Enkel installation: Värmekabeln GM-2X förläggs normalt med ett enda slag i rännan och stuprör. GM-2X i kombination med vårt unika snabbkopplingssystem RayClic gör installationen ännu enklare utan behov av heta verktyg.

Raychem frostskyddssystem: mer än en kabel

Ett komplett system med kabel, reglerenhet och smarta tillbehör.