Svagström

Svagströmsavdelningen på ELAK AB innehar mycket hög kompetens inom området. Vi projekterar, installerar och driftsätter alla typer av svagströmsanläggningar. Vi har en samlad erfarenhet inom allt från enklare kodlås och datauttag till helintegrerade säkerhetslösningar.

Tjänster inom svagström

Vi på ELAK AB har ett brett utbud av tjänster inom svagströmsarbeten. Vi installerar bland annat kallelsesystem (BEST) och passagesystem som RCO, APTUS och ASSA. Nedan följer en lista på de vanligaste tjänsterna vi tillhandahåller. Om din förfrågan finns inom dessa tjänster var inte rädd för att fråga, vi kan lösa alla era problem inom svagström.

Våra tjänster

• Kallelsesystem
• Passagesystem
• Kameraövervakning
• Larm
• Tele
• Data
• Fiber
• Brandlarm
• Ljud- och bildinstallationer

Tommy Northun

Affärsområdeschef Service

Tel  018-265 00 03
Mob  070 - 887 78 78
tommy.northun@elakab.se
Broschyr om svagström (PDF)