Entreprenad

ELAK AB utför alla typ av entreprenader, där vi tillsammans med kunden bestämmer entreprenadform utifrån förutsättningarna för varje projekt. Det kan vara allt från att ta fram en systemhandling med kunden, till en samverkansentreprenad/partnering där vi tar över projekteringsgruppen och styr den mot satta mål. Våra entreprenader styrs på plats traditionsenligt av en erfaren ledande montör som är kopplad till en projektledare hos oss.

Elak AB levererar en slutprodukt enligt beställarens budget och hyresgästens krav. Vi finns med i alla faser av projektet och säkerställer att krav inom kvalité, teknik och miljö tillgodoses.

Som ett extra led i kvalitetsarbetet har vi tagit fram ett eget egenkontrollprogram, där vi dokumenterar alla ingående delar av projektet. Våra montörer utbildas kontinuerligt både internt och externt.

Våra tjänster

• Totalentreprenad
• Partnering/Samverkansprojekt
• Utförandeentreprenad
• Generalentreprenad
• Delad entreprenad

Fredrik Bruhn

Projektledare Entreprenad

Tel  018 - 265 00 02
Mob  070 - 887 12 41
fredrik.bruhn@elakab.se
Broschyr om entreprenad (PDF)