Ledningssystem

Företagspolicys

Kvalitetspolicy (PDF)
Miljöpolicy (PDF)
Arbetsmiljöpolicy (PDF)

Certifieringar

Tillsammans med er ska vi ständigt förbättra våra rutiner samt våra olika certifieringar och skaffa eller tillhandahålla gällande krav för varje specifikt certifikat. Där vi inte innehar certifikat skaffar vi oss kunskapen att leverera enligt era krav, eller utbildning för specifikt projekt/ramavtal.

ISO-certifiering (PDF)
ASSA Abloy Aptus Multiaccess (PDF)
RCO R-Card Installation (PDF)
RCO R-Card Driftsättning (PDF)
Solar School Siemens LOGO! (PDF)
Byggmiljösamordnare Bas-P & Bas-U (PDF)
Entreprenadjuridik (PDF)
Partnering (PDF)

Utmärkelser

Superföretag 2018 (PDF)
Gasellföretag 2017 (PDF)