Industrifastighet i Libroring

Vi är mycket glada att presentera denna nyhet som visar att ELAK AB är ett företag som man kan lämna över hela ansvaret till, från projektering till färdigställande.

Då detta är en samverkansentreprenad, med totalentreprenad i grunden, kommer vi att projektera samt installera allt från el-, tele-, data- samt larm-, och passageinstallationer. Vi är även med och planerar utökning av byggnader inom fastighetsområdet så att framtida behov tillgodoses.

Entreprenadavdelningen har många projekt att sysselsätta sig med den närmaste tiden, då vi lyckats knyta till oss stora entreprenader så som Ferlin, Noatun och nu även denna entreprenad.
Vi ser möjligheten för ytterligare expansion inom närmaste tiden för ELAK AB då vunna avtal kommit i hamn och vi kommer behöva utöka med 2 elektriker innan hösten börjar.

Detta är ett steg i ELAK ABs mål att bli en etablerad aktör inom sitt segment. Vi har vuxit till en 10-manna styrka idag, med potential att blir 12-13 innan årets slut, menar delägaren Hakan Dogan.
ELAK AB har en grundtanke som vi vill dela med våra medarbetare och kunder, och det är att samverka mer med varandra samt bygga bra och nyttiga relationer med krav och motkrav för bättre arbetsmiljö samt installationer med hög kvalitet. Man ska känna sig trygg med oss som samarbetspartner tillägger Hakan Dogan.