Tack

Tack till alla för ett fantastik 2015, där vi nått otroliga mål individuellt och som grupp.
Gemensamt har vi lyckats under 2015 och gemensamt kommer vi att utvecklas vidare under 2016.

Vi har redan till 2016 ökat personal styrkan med en arbetsledare samt en ny montör, Fredrik Bruhn samt Claes Johansson. Kul och välkomna.

Under 2016 ser vi att målet som en etablerad Installatör skall vara nåd.
Vi kommer att öka personal styrkan kontinuerligt och är idag ute efter duktiga och intresserade medarbetare.

Då vi söker installatörs elektriker samt service montörer under 2016.

Vi håller på att iordningställa kontoret och under våran skall det bli klart.