2016 Våren

ELAK AB har under våren lyckats boka upp jobb samt nyanställningar som tillsammans bildar ett team om 19 anställda och med ett mål att omsätta ca 22-24 miljoner under 2016.

ELAK AB har som mål att fylla på med 2-3 duktiga medarbetare till innan året nått sitt slut.

Vi kommer att satsa vidare på entreprenadverksamheten där vi lyckats bra med rekryteringar samt vunna upphandlingar så som Hotell Fyrislund, ICA Lindbacken, Landstiget Barnhälsovård i kvarteret Munin 2 etapper. Dessa entreprenader visar vilken kunskap vi besitter på entreprenadsidan och kan leverera menar Hakan Dogan på ELAK AB. Vi har även byggt upp en servicesida sakta men säkert där vi ser att den börjar ta form och under hösten skall vi kunna erbjuda bättre lösningar vid akuta ärenden enligt Hakan Dogan.

Om ELAK AB
ELAK AB omsätter idag ca 20 miljoner och har 19 anställda.
ELAK AB är uppdelat i två avdelningar med service och entreprenad, där entreprenadavdelningen är kärnverksamheten för ELAK AB.
Med ramavtal åt kommun och fastighetsbolag samt gott samarbete med byggbolag bildar man ett mångsidigt bolag med ansvarstänk och kvalitetsstämpel.
Kunskap om partnering/samverkansentreprenader samt DALI/KNX gör att ELAK AB ligger i linje med dagens behov och krav.
ELAK AB kommer under 2016 växa ytligare och letar ständigt efter duktiga medarbetare