BRF HÄL

ELAK AB har fått förtroendet att utföra alla installationer åt ByggConstruct AB gällande stamrenoveringen av Brf HÄL.

Vi vill visa att vi kan göra svåra jobb med väldigt kort installationstid då vi skall renovera en huskropp på 9 veckor inklusive hyreslokaler och fastighets-el.
Vår målsättning är att alltid ha en stamrenovering igång, samt att bygga nya kundrelationer med byggfirmor i Uppsala län.