Fastighetsservice

Nu kan vi erbjuda fastighetsservice och diverse el-service med avtal.

Vi erbjuder följande tjänster inom Fastighetsservice.

• Elektriker: Allmän service av diverse el och felsökning.
• Säkerhetsservice: Allt från brandlarm till porttelefoner och passagesystem.
• Jour: Vi har diverse fastighets jour samt el/säkerhetsjour till våra avtalskunder.

Boka in möte med oss, så vi kan planera in samt titta på vilka lösningar som skulle passa er.