P-Garage Ut Atrium Ljungberg

Söder om gallerian i Gränbystaden pågår byggnationen av ett parkeringsgarage med cirka 300 p-platser under mark. Garaget uppförs i förberedande syfte för kommande handels- och bostadsytor ovanpå garaget.

Detta är ett viktigt projekt för ELAK AB. Gränby Centrum är under en stor ombyggnation och ELAK AB vill man vara med på tåget och visa framfötterna i Uppsala. Vi är mer än redo att ta oss an stora projekt med säger Hakan Dogan, VD, på ELAK AB.

Under 2017 kommer bolaget att öka orderingången och anställningar. Vi har ramavtal med Uppsala Kommun Industrihus, Skolfastigheter samt Svenska Kyrkan vilket kräver hög kompetens och leveranssäkerhet. ELAK AB omsätter idag ca 30 miljoner och har som mål att bli ett fullskaligt installationsföretag med entreprenad-, service- samt svagströmsavdelning.