Uppsala kommun Skolfastigheter AB

ELAK AB har fått förtroendet att vara en av 3 aktörer åt Uppsala kommun Skolfastigheter AB att utföra mindre samt större ombyggnationer i Uppsala.

Vi är mycket glad och stolta över att få detta ramavtal, då det är en viktig pusselbit i vår expansion som en av Uppsalas större installationsföretag menar Hakan Dogan VD på ELAK AB.

Under 2017 kommer bolaget att öka orderingången samt anställningar då man har ramavtal med Uppsala Kommun Industrihus, Skolfastigheter samt Svenska Kyrkan. ELAK AB omsätter idag ca 30 miljoner och har som mål att bli ett fullskaligt installationsföretag med Entreprenad-, service- samt svagströmsavdelning