HGA Dollarstore

ELAK AB knyter åt sig ännu ett uppdrag under hösten.
Då man på kort tid skall göra en HGA åt JIBEN AB. Där Dollarstore gör en nyetablering i Stenhagen denna gång.

HGA ytan är på hela 3 000 KVM.