Ombyggnationen av projektet AND åt Byggconstruct

ELAK AB har fått förtroendet att utföra installationerna i projektet AND vid Wik slott åt Byggconstruct.

Detta är i linje med vad vi på ELAK AB vill hålla på med, blandade projekt stora som små samt åt större beställare och byggföretag.
Byggconstruct och ELAK AB har samarbetat förr så vi ser detta som en bra brygga att bygga vidare på ett redan fungerade samarbete menar VD Hakan Dogan. Vi ser gärna att arbeta åt Landstinget samt åt etablerade och fungerade byggföretag.

ELAK AB har vuxit under 2018 till en av Uppsala´s mer etablerade aktörer och omsätter ca 40 miljoner med ca 32 anställda. Man kommer under året att bli ISO-certifierade samt har man flyttat till nya väl anpassade lokaler för att vara redo för 2019.