Totalt omfattar det 11 000 kvm inkl. optionerna.

ELAK AB kommer under året påbörja arbetet med projekt Cykelfabriken åt beställaren Byggconstruct.
En del är på utförande samt 2 optioner på totalentreprenader där den totala entreprenaden kan komma att omfatta 11 000 kvm.
Mer info se: https://ihus.nu/projekt/cykelfabriken/

Vi på ELAK AB ser detta som ännu en milstolpe och tackar för förtroendet från Byggconstruct. Där vi nu ser att vi lyckats etablera oss i regionen som en känd samt trygg partner.
ELAK AB har under 2018 tagit mer marknads andelar samt ISO-certifiera sig, vilket leder till en trygghet i vår organisation samt att vi flyttat till nya lokaler ser vi detta som en fin start på 2019, menar VD Hakan Dogan.