ELAK AB gör ännu en FSK.

Vi på ELAK AB har åter fått förtroende att utföra en förskola, men denna gång åt Arcona. Vi på ELAK AB satsar väldigt mycket på skol- samt FSK-projekt och ser detta som ännu ett projekt i vår redan fulla bank av projekt menar VD:n Hakan Dogan.
ELAK AB har bred och bra kunskap inom entreprenad samt projekt av denna storlek ,det är vi duktiga på att utföra samt leverera menar Hakan Dogan.

Grillby förskola ska ersättas av en nybyggd och större förskola som planeras stå färdig år 2021.
Förskolan byggs i tre etapper
Förskolan i Grillby kommer att byggas i tre etapper med start vintern 2019.
Etapp 1 innebär byggandet av den nya förskolan och förväntas pågå från någon gång före årsskiftet 2019/2020 till våren 2021.
Etapp 2 påbörjas enligt planeringen under sommaren år 2020 för att bli klar i slutet av året. Det handlar om att bygga ett nytt kök som ska vara tillagningskök för både förskolan och skolan.
Etapp 3 innebär rivning av den gamla förskolan. Den etappen påbörjas efter att barn och pedagoger flyttat in i den nya byggnaden.

ELAK AB omsätter idag ca 45-46 miljoner för 2019 och har 3 affärsområden som är entreprenad, service samt svagström. Man är iso-certifierade samt har ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter, Atrium Ljungberg samt Uppsala Akademiförvaltning