Gasell

ELAK AB är mästergasell.
Då vi haft en fin tillväxts under flera år samt blivit gasell 2017-2018-2019 har vi nu blivit mästergasell.

Lite kort om gasell:
Kriterier för att bli MästarGasell
Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar.

Ett Gasellföretag ska ha:
-En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
-Minst tio anställda.
-Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senasteräkenskapsåret.
-Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
-Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
-I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
-Sunda finanser.