Uppsala Kommun

ELAK AB har inför hösten vunnit ramavtal med Uppsala Kommun gällande El-installationer samt brandlarms installationer.
ELAK AB är tilldelade !.a i båda avtalsområdena och med en period om 4 år.
Bolagen är bland annat: Uppsala kommun, Uppsala Hem, Sport & rekationesfastigheter AB, Fyrishov AB. totalt 8 bolag.

Vi är riktigt stolta samt tacksamma för att vunnit dessa avtal och ser det som en bra grund i vår fortsatta tillväxts plan i regionen. Där ramavtal är en viktig del i vår fortsatta expansion samt uppbyggnad säger VD Hakan Dogan på ELAK AB.

Med detta avtal har vi en riktigt stark grund att stå på, nu har vi avtal med Skolfastigheter som 1:a, Östhammarskommun som 1:a sen detta, vilket ger oss möjligheter att bygg ett gott samarbete med dessa regioner.
ELAK AB är nu en aktör att räkna med på Uppsala marknaden.

ELAK AB omsätter idag ca 45-46 miljoner för 2019 och har 3 affärsområden som är entreprenad, service samt svagström.ELAK AB är över 37 anställda 2020. Man är iso-certifierade samt har ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter, Atrium Ljungberg, Uppsala Akademiförvaltning samt Uppsala Kommun.