Akademiskahus

Ramavtalet med Akadmiskahus är en del av ELAK AB´s strategiska arbete som vi jobbat med under 2020, menar VD hakan Dogan. Vi har en bra grund med ännu ett stort ramavtal i Uppsala samt jobbar nu intensivt med att bygga upp en bra serviceavdelning. ELAK AB har under 2020 vuxit till över 40 medarbetar samt en omsättning över 60 miljoner och vi kommer behöva söka fler kompetenta medarbetare under 2021 säger hakan Dogan vidare.

Då ELAK AB har vuxit under rådande tider och ser ödmjukt på framtiden. Vi har varit lyckosamma med våra anbud samt jobbat hårt tillsammans som ett lag för att komma dit vi är idag. Vi ser med förväntan på 2021 där vi nu utvecklat bolaget med nya roller samt nya medarbetare för att fullgöra vår resa som det kompletta installationsbolaget i Mälardalen, menar Hakan Dogan vidare.

ELAK AB omsätter idag ca 60 miljoner för 2020 och har 3 affärsområden som är entreprenad, service samt svagström.ELAK AB är över 40 anställda 2020. Man är iso-certifierade samt har ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter, Atrium Ljungberg, Uppsala Akademiförvaltning, Akademiskahus samt Uppsala Kommun.