Tillväxt

ELAK AB har efter att ha vunnit en offentlig upphandling fått i uppdrag att utföra energioptimering samt utbyte av armaturer på Kv. Noatun för AB UPPSALA KOMMUN INDUSTRIHUS räkning.
Med ett ordervärde på 2,4 miljoner kommer detta att bidra till att visa ELAK ABs närvaro som en aktör inom entreprenader på Uppsalamarknaden.

Vi startade vår entreprenadverksamhet 2014 och ser det som en stor tillväxtmarknad under 2015.
Det är ett område där vi skall växa med våra befintliga och nya kunder för att kunna bli en av Uppsalas självklara aktörer inom EL-TELE-DATA-SÄKERHETSTJÄNSTER.

Vi välkomnar befintliga och nya kunder till 2015 samt tackar alla som bidragit under 2014.


ELAK AB
Anders Pettersson & Hakan Dogan

Frågor vänligen kontakta oss på 018-265 00 00 eller via mail: info@elakab.se