BRF Ferlin

Vi har fått förtroendet att utföra stamrenoveringen för BRF Ferlin i Uppsala.
Jobbet omfattar 156 lägenheter och sträcker sig under hela 2015 till början av 2016.
Beställare är Öregrundbygg AB, där vi är glada att vi fått en bra samarbetespartner.

Då detta är ett steg i vår satsning under 2015 är vi glada att säkra denna stora order som ger förutsättningar för framtida samarbeten.