Anpassning av kontorslokal i Rådhuset

Vi fick förtroendet att göra kontorsanpassningen av Widerlövs nya kontorslokal på plan 3 i Rådhuset.
Detta innebar bland annat nytt data- och telenät, nya kontorsarbetsplatser samt belysningsanpassning.

Vi fick uppdraget att göra denna utförande entreprenad åt Atrium Ljungberg.