Studentstaden

Totalentreprenad och projektering av elinstallation i kontorsmiljö.
Ca 30 ny Arbetsplatser på 450 kvm.