AB Uppsala Kommun Industrihus

Allmän orientering
Byggnadsobjektet är beläget I Uppsala med adresser Salagatan 16, Salagatan 18 och
S:t Olofsgatan 33 med AB Uppsala Kommuns Industrihus som fastighetsägare.
Belysningsanläggningen ska energieffektiviseras enligt planritningar och inom
redovisade arbetsområden.
Befintliga armaturer demonteras och byts ut till nya armaturer.
Undertaket förses med nya undertaksplattor vid demonterade armaturer.