Carolina Rediviva

Carolina Rediviva är landets första biblioteksbyggnad och har använts för sitt ursprungliga ändamål i mer än 150 år. Byggnaden uppfördes mellan åren 1819 och 1841 och har sedan dess fungerat som universitetsbibliotek.

Av husets totala 18 100 kvadratmeter berörs ungefär 4500 kvadratmeter av projektet. Inför dessa arbeten har en förberedande entreprenad utförts där det mest av rivning och håltagning är gjort.