Landstinget kv. Munin

ELAK AB har i samverkan ABT 06 fått förtroendet att vara med i tidigt skede gällande hyresgästanpassa för vård i fastigheten KV Munin vid islandsgatan i Uppsala.

Ca 2 000 kvm omfattar entrepenad området.
Beställare Hemfosa
Byggare In3prinör.
Projektör: Bjerking.